Eva Kandová

Eva Kandová

Doctor (Rehabilitation)

Od detstva miluje šport a pohyb. Počas základnej školy sa viac rokov venovala športovému aerobiku ako aj gymnastike. So svojimi klubmi vystupovala v súťažiach na národnej aj medzinárodnej úrovni kde sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach. Jej rozhodnutie vydať sa po dráhe zdravia/pomáhania ju logicky nasmerovalo k medicíne. Je to oblasť ktorá ju nadmieru zaujíma a vidí v nej svoje poslanie. Odbor rehabilitácie bol preto logickým výberom. Dobre vedela že šport/pohyb môžu sprevádzať aj rôzne zranenia a svojim odborom môže pomôcť práve v tejto oblasti. Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získavala niekoľko rokov skúsenosti v nemocniciach a klinikách v Nových Zámkoch a Bratislave. Atestovala v odbore FBLR (fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia). Počas výkonu svojej praxe dostala aj pracovné ponuky od súkromných kliník, kde roky zastrešovala odbor rehabilitácie. Eva taktiež pôsobí ako garant na súkromnej rehabilitačnej klinike a súčasne sa podieľa na viacerých štúdiách v oblasti pohybu. Vo svoje praxi preferuje holistický prístup k liečbe. Práve to bol jeden z ďalších dôvodov prečo pokračovala štúdiom akupunktúry. So Sparring spolupracuje ako Doktor Rehabilitácie od roku 2013. Pod jej vedením a v úzkej spolupráci s našou fyzioterapiou aktívne pomáha držať našich klientov aj členov nášho teamu v bezpečnej vzdialenosti od zranení.