Basic

Basic

BASIC

Súčasťou tohto programu je vstupný pohovor/rozhovor a identifikácia tvojich pohybových daností a limitov. Povieme si ako celá výuka prebieha a vypočujeme si čo je dôležité pre teba a ako to celé vidíš ty. Časový rozsah BASIC-u je u každého jednotlivca iný. Dobre vieme, že každý sa hýbe inak, a preto potrebuje viac či menej času na zvládnutie niektoých postupov/prvkov. Ničoho sa preto netreba báť, všetko ide krok po kroku. Na celý tvoj progres a bezpečnosť v BASIC-u neustále dohliada tvoj inštruktor. Čo ťa teda v BASIC-u čaká?

– vstupný pohovor/rozhovor
– výber inštruktora
– identifikácia a nastavenie tvojich cieľov
– ako sa správne rozcvičovať
– výuka základných pohybových vzorov
– dýchanie pri cvičení, a ako to najefektívnejšie využiť pri pohybe
– základné pravidlá ako bezpečne a správne používať náradie
– poradenstvo o tvojom pohybovom rozvoji